Tag Archives: Ngủ mơ thấy rắn

Sẽ ra sao khi ngủ mơ thấy rắn?

Trong tư tưởng tâm linh của người Việt Nam, rắn là một loại vật linh thiêng, mang tính chất đại diên cho những đấng thần linh, tối cao, những nhân vật trong quan niệm duy tâm. Có những nơi thờ phượng loài rắn giống như một vị thần linh của một cộng đồng, mang tính […]